1. Strona główna Nalco Champion
  2. Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
  3. Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie
committedtosafety

Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie

Wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa

W Ecolab bezpieczeństwo jest sprawą każdego pracownika. Łączymy metodyczne, oparte na danych podejście do redukcji ryzyka, z inicjatywami mającymi na celu edukowanie i angażowanie naszego zespołu, tak aby wszyscy pracownicy mogli codziennie wracać do domu bezpiecznie.

Kontakt

Kontakt

Ecolab Global Headquarters
Biuro ds. Zrównoważonego rozwoju
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Prześlij swoje uwagi i sugestie za pomocą formularza. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego z siedzibą w St. Paul zajmie się sprawą.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Goal Zero

Naszym nadrzędnym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zapobieganie wypadkom, nawet najmniejszym. Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik – to także droga do niego. Dążąc do osiągnięcia tego celu, Ecolab przykłada dużą wagę do szkoleń i edukacji. Zarówno w naszych własnych obiektach, jak i w lokalizacjach klientów, przed rozpoczęciem pracy przeprowadzamy ocenę ryzyka, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym.

Obniżanie ryzyka związanego z poruszaniem się po drogach

Dla firmy z dużą liczbą pracowników terenowych, którzy spędzają sporo czasu odwiedzając klientów, prowadzenie pojazdu jest ważnym czynnikiem ryzyka i stanowi istotny obszar potencjalnych usprawnień. W ciągu ostatniego roku firma Ecolab zmniejszyła całkowitą liczbę wypadków drogowych o 3 procent, do 3,1 na milion przejechanych mil.

W 2017 roku dostosowaliśmy nasz program bezpiecznej jazdy „Drive Safe”, by uwzględniał lokalne zagrożenia. Jest to ważne dla firmy obecnej w ponad 170 krajach o bardzo zróżnicowanym środowisku jazdy. Skupiliśmy się również na programach, które pomagają nam zidentyfikować kierowców stwarzających zagrożenie na drodze jeszcze przed wypadkiem, łącząc technologię i szkolenia w celu poprawy umiejętności drogowych.

Korzyści związane z tymi programami wykraczają poza miejsce pracy. Nabyte tutaj dobre nawyki w zakresie prowadzenia pojazdu przekładają się na sposób jazdy pracowników poza godzinami pracy, zwiększając bezpieczeństwo ich rodzin i społeczności lokalnej.

Parametry bezpieczeństwa z 2017 roku

TRIR
LTIR
TVAR
SVAR
Dzielenie bezpieczeństwa z klientami

Ecolab jest jedną z niewielu firm, które przeprowadzają audyty przestrzegania standardów bezpieczeństwa w siedzibach klientów. W rezultacie nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska często wpływają na kulturę bezpieczeństwa klienta i sprawiają, że cały personel pracuje w sposób bardziej bezpieczny. Nasza metoda koncentruje się na procesie oceny zgodności z wymogami Ecolab Compliance Assessment Process (ECAP). To zamierzone podejście pozwala nam na wyeliminowanie problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości ryzyka i bezpiecznych zachowań wśród naszych współpracowników.

W dwóch różnych lokalizacjach klientów nasi audytorzy stwierdzili, że pracownicy ręcznie podnosili 60-kilogramowe pojemniki zawierające środki chemiczne. Po audycie firma Ecolab rozpoczęła wysyłkę produktu w mniejszych, 20-kilogramowych pojemnikach, co znacznie zmniejszyło ryzyko urazów związanych ze stanowiskiem pracy.

Odwiedzając kolejnego klienta, audytorzy firmy Ecolab wykryli problemy związane z pogarszającym się stanem klatek schodowych i pracownikami pracującymi na wysokościach na śliskich powierzchniach, co prowadzi do wypadków i rotacji pracowników. Po wdrożeniu ECAP klient poprawił procedury bezpieczeństwa i wprowadził bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące stosowania środków ochrony osobistej. „Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, firma Ecolab zachowuje konsekwencję w słowach i czynach” - stwierdził klient. „Żaden z naszych innych dostawców tego nie zrobił”.