1. Strona główna Nalco Champion
  2. Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
  3. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
  4. Odpowiedzialność za produkty
  5. REACH
REACH

Odpowiedzialność za produkty

Opracowujemy produkty i rozwiązania pozwalające sprostać wymogom naszych klientów, chronić środowisko naturalne i promować zdrowie.

REACH

Ecolab ściśle współpracuje w kwestii badań i działań nadzorujących z REACH, Regulacją Unii Europejskiej dotyczącą rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie substancji chemicznych. Zamiarem Ecolab jest osiągnięcie całkowitej zgodności z regulacjami REACH. Nasze zaangażowanie obejmuje zabezpieczenie długofalowej przyszłości istotnych rozwiązań w zakresie sprzątania, dezynfekcji, gospodarki wodnej i energetycznej, na których polegają klienci, pomoc klientom w zrozumieniu ich obowiązków wynikających z REACH oraz współpracę z dostawcami w celu zapewnienia zrozumienia naszych oczekiwań wynikających z REACH.

REACH z Ecolab

Dowiedz się, jak zabezpieczamy długofalową przyszłość środków chemicznych, na których polegają nasi klienci.

Informacje SVHC Nalco Champion

Poznaj produkty znajdujące się na Liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).