1. Strona główna Nalco Champion
  2. Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, społeczności i środowiska należą do naszych najwyższych priorytetów. Kompleksowo patrzymy na skutki środowiskowego, ekonomicznego i społecznego oddziaływania naszej oferty. Bierzemy pod uwagę sposób, w jaki zwiększa ona efektywność, minimalizuje wykorzystanie zasobów naturalnych i poprawia bezpieczeństwo. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju skupia się na innowacjach, usługach i wynikach, które dostarczamy, ponieważ istota naszego działania bierze się z wykładniczych oszczędności, które przynoszą nasze rozwiązania.

Zobowiązanie Ecolab w stosunku do Celu Zero

Począwszy od naszego zobowiązania do osiągnięcia celu zero, po spersonalizowane plakaty o tematyce celu zero — cała rodzina Ecolab stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, każdego dnia, w drodze do osiągnięcia Celu Zero.

Godzina za godziną, mila za milą
Żyjemy Celem Zero.

Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem procesów i programów z zakresu bezpieczeństwa, a pracownikom dostarczamy niezbędnych informacji oraz środków gwarantujących bezpieczeństwo operacji. Ponadto wszyscy pracownicy Nalco Champion przechodzą organizowane przez agencje nadzorujące wewnętrzne szkolenia SH&E dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

300

Globalni ambasadorzy ds. bezpieczeństwa

17

Miliony przepracowanych godzin

139

Miliony przejechanych kilometrów

3250

Ukończonych szkoleń kierowców