1. Strona główna Nalco Champion
  2. Obsługiwane branże
DEPENDABLEPROBLEMSOLVERSPARTNERSjpg

Najlepsza technologia, niezbędne doświadczenie, niezrównany zasięg

Jesteśmy Nalco Champion, firmą należącą do grupy Ecolab. Przewidujemy, analizujemy i rozwiązujemy złożone problemy pojawiające się na wszystkich etapach łańcucha wartości ropy i gazu. Od zbiorników, po rafinerie – oferujemy rozwiązania w zakresie chemii i świadczymy usługi u Klienta, wykorzystując najbardziej kompleksowe, zoptymalizowane i technicznie zaawansowane globalne portfolio produktów specjalistycznych w branży.

Obsługiwane branże

Nalco Champion Oil & Gas Midstream
Przetwarzanie ropy i gazu

Nasz akredytowany przez NACE i certyfikowany przez OQ personel obsługujący rurociągi pomaga klientom w zachowaniu integralności infrastruktury do przetwarzania ropy i gazu.

Zapewniamy wsparcie integralności zasobów ponad 10 000 mil (16 000 km) rurociągów należących do klientów w Ameryce Północnej dzięki oddanemu personelowi, odpowiedniemu sprzętowi i technologii. Dokonujemy modelowania przepływu gazu i cieczy, korozji, hydratacji i mapowania GIS przed wdrożeniem potrzebnego rozwiązania, wliczając w to próby ciśnieniowe i trawienie.

 Rynki, które obsługujemy:

  • przetwarzanie gazu
  • rurociągi
Nalco Champion Energy Exploration & Production
Wydobycie surowców energetycznych i produkcja energii

Oferujemy bezpieczne, zrównoważone programy i świadczymy usługi chemiczne do zmaksymalizowania produkcji, optymalizujemy zużycie wody i stawiamy czoła kompleksowym wyzwaniom w najtrudniejszych na świecie warunkach energetycznych.

Utrzymywanie integralności aktywów, niezakłóconego przepływu danych, najwyższego poziomu produkcji i gospodarki wodnej mają kluczowe znaczenie dla sukcesu naszych klientów. Dzięki partnerstwu trwającemu przez cały cykl życia produktów rozwiązujemy problemy, które wpływają na produkcję zasobów i rentowność.

Rynki, które obsługujemy:

  • produkcja konwencjonalna
  • głębokowodne i głębinowe
  • oleje ciężkie
  • piaski bitumiczne
  • łupki
  • arktyczne

 


Odpowiedzialne podejście

Naszym celem jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami i procesami wymaganymi do prowadzenia działalności. Nasze globalne regulaminy dotyczące zrównoważonego rozwoju, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi, oraz potwierdzają nasze oddanie pracownikom, klientom i społecznościom na całym świecie.