Dr Raj V. Rajan

Dr Raj Rajan jest Wiceprezesem działu badawczo-rozwojowego oraz Dyrektorem technicznym ds. globalnego zrównoważonego rozwoju w Ecolab. Na swoim obecnym stanowisku dr Rajan wspiera rozwój firmy Ecolab i jej klientów poprzez wdrażanie strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju w proces innowacji, wdrażanie wskaźników środowiskowych w wewnętrzne operacje oraz poprzez standaryzację wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie branżowym.

  1. Strona główna
  2. Doświadczenie i nowoczesne technologie
  3. Eksperci
  4. Eksperci w dziedzinie wody
  5. Raj V Rajan

Kontakt

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, Polska

Dział obsługi klienta
Tel: +48 12 2616 140 | Faks: +48 12 2616 149 | Adres e-mail: dok.pl@ecolab.com

Proszę uzupełnić dane
Adres
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Raj V. Rajan
Ecolab, dział RD&E, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju

Wcześniej, dr Rajan zajmował stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii w dziale wody, energii i odpadów, obsługując klientów Ecolab z sektora przemysłu spożywczego. Dr Rajan został zatrudniony w firmie Ecolab w 2008 r. w drodze przejęcia firmy Ecovation, w której zajmował stanowisko kierownika działu inżynierii procesowej koncentrującego się na zrównoważonym gospodarowaniu resztkami z przemysłu spożywczego, w tym na projektowaniu, budowie, finansowaniu i eksploatacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przed Ecovation dr Rajan pracował przez 20 lat w firmach badawczych i inżynieryjnych oraz jako konsultant w firmach doradztwa środowiskowego, gdzie opracowywał rozwiązania w zakresie biodegradacji trudnych ścieków przemysłowych i bioremediacji oddziaływań przemysłu ciężkiego na środowisko.

Dr Rajan ma 30 lat doświadczenia w zakresie procesów zarządzania obiegiem wody i inżynierii procesów środowiskowych dla przemysłu papierniczego, naftowego, chemicznego, komunalnego, spożywczego, transportowego i energetycznego oraz turystycznego. Jego doświadczenie techniczne obejmuje projektowanie i realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami oraz systemów wytwarzania energii odnawialnej. Jest członkiem zarządu Great River Greenening, organizacji non-profit, która od 1995 r. zajmuje się zabezpieczeniem zasobów gleby i wody Minnesoty poprzez inicjatywy restoracyjne społeczności lokalnych, zarządzanie i partnerstwo. Udziela się w specjalistycznych grupach branżowych zajmujących się opracowywaniem wytycznych dotyczących łagodzenia skutków gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatu oraz zarządzania zasobami wodnymi, wdrażaniem kontekstowych i bazujących na oddziaływaniu wskaźników środowiskowych oraz definiowaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju dla konkretnych branż.

Dr Rajan uzyskał tytuł doktora nauk w zakresie inżynierii środowiska na Uniwersytecie Massachusetts oraz tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii lądowej w Indyjskim Instytucie Technologii w Varanasi (Indie). Jest licencjonowanym i zarejestrowanym inżynierem zawodowym w stanie Michigan i Ohio (USA).