GeoffTownsend

Dr Geoff Townsend

Dr Geoff Townsend to Ekspert branżowy w Ecolab. Nakreśla kierunki strategiczne Ecolab w dziedzinie innowacji w zakresie wody i energii, ze szczególnym naciskiem na umożliwienie naszym klientom sprostania wyzwaniom związanym z niedoborem wody i ograniczeniami dotyczącymi jakości wody, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu finansowego i środowiskowego.

Geoff Townsend
Ekspert Branżowy Ecolab, RD&E Water

Wcześniej dr Townsend był pracownikiem naukowym i zajmował się przede wszystkim wyzwaniami związanymi z zarządzaniem wodą w przemyśle ciężkim. Przed rozpoczęciem swojej kariery w dziedzinie zarządzania wodą przemysłową w Calgon Corporation w 1991 roku Geoff był pracownikiem naukowym. Zajmował różne stanowiska w działach sprzedaży, marketingu i zarządzania technicznego, a w 1999 został Dyrektorem technicznym Nalco na region EAME.

Dr Townsend zdobył duże doświadczenie w projektowaniu, optymalizacji i rozwiązywaniu problemów związanych z wieloma kluczowymi procesami dotyczącymi wody i prądu w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji energii i przetwórstwie petrochemicznym. Przez te lata był członkiem wielu komitetów i mówcą podczas licznych międzynarodowych sympozjów naukowych. Dr Townsend bierze aktywny udział w inicjatywach Ecolab na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie w dziedzinie gospodarki wodnej oraz problematyki energii i wody w branży spożywczej, stając się ważnym orędownikiem tych zagadnień na licznych konferencjach, w tym Programie Ekologicznym Narodów Zjednoczonych, Forum Światowym, B4E, Komisji Europejskiej i podczas korporacyjnych sesji szkoleniowych. W 2009 roku został poproszony o wzięcie udziału w Komitecie Normalizacyjnym ISO ds. Zasobów Wody (ISO 14046) i od samego początku pracował z organizacjami Alliance for Water Stewardship/World Wildlife Fund nad stworzeniem dobrowolnego programu certyfikującego dla kierowników ds. zasobów wodnych. W 2013 roku dr Townsend wraz z AWS zainicjował projekt zmniejszenia wpływu przemysłu na Jezioro Taihu w Chinach, będące głównym źródłem wody dla ponad 33 milionów mieszkańców. Pomagał także w realizacji wielu projektów oczyszczania ścieków w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Dr Townsend otrzymał tytuł licencjata (z wyróżnieniem) w dziedzinie ekologii (UEA) i tytuł doktora w dziedzinie chemii środowiska na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii.