1. Strona główna
  2. Doświadczenie i nowoczesne technologie
  3. Eksperci
  4. Eksperci w dziedzinie wody
  5. Emilio Tenuta
emiliotenuta

Emilio R. Tenuta, BS, MBA

Emilio Tenuta obejmuje stanowisko Senior Vice President (Starszy wiceprezes) ds. odpowiedzialności korporacyjnej w Ecolab. Odpowiada za łączenie strategii rynkowej firmy Ecolab z jej rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wprowadzane we współpracy z ponad 1,3 mln. klientów w ponad 170 krajach.

Emilio R. Tenuta
Senior Vice President (Starszy wiceprezes) ds. odpowiedzialności korporacyjnej, Ecolab

36-letnia praca Emilio Tenuty w Ecolab to 25 lat doświadczenia w zarządzaniu technologią i marketingiem w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży spożywczej, farmaceutycznej, mieszkalnictwie, ochronie zdrowia, hutnictwie i motoryzacji. W ostatnich jedenastu latach Tenuta kierował strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju Ecolab, która koncentrowała się na odpowiedzialności korporacyjnej, wewnętrznej promocji ekologii i pomaganiu klientom w bardziej zrównoważonym prowadzeniu działalności. Bierze czynny udział w rozwijaniu globalnych praktyk zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie zasobami wodnymi i klimat. We współpracy z S&P Trucost — grupą doradczą złożoną z wielu interesariuszy — Tenuta kierował opracowaniem Water Risk Monetizera, pierwszego branżowego narzędzia do modelowania ryzyka związanego z wodą, oraz Smart Water Navigatora, darmowego narzędzia internetowego, które pomaga firmom poprawić system gospodarowania wodą oraz osiągnąć cele w zakresie redukcji zużycia wody.

Tenuta angażuje się bezpośrednio w branżowe wdrażanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem zarządu World Environment Center, globalnej organizacji non-profit, oraz rady przywódczej Corporate Eco Forum. Jest także aktywnym członkiem kilku organizacji branżowych, w tym grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju American Hotel & Lodging Association. Aby lepiej zarządzać zasobami wodnymi i energetycznymi w przemyśle, w ostatnich dziesięciu latach Tenuta nawiązał bliską współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, takimi jak World Wildlife Fund (WWF), Alliance for Water Stewardship (AWS), UN CEO Water Mandate, The Nature Conservancy oraz World Economic Forum (WEF).

Tenuta ma tytuł licencjata nauk ścisłych w dziedzinie chemii uniwersytetu Wisconsin-Eau Claire oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania uniwersytetu Northwestern University Kellogg School of Management.

Pokrewne perspektywy

Our search returned no results.