emiliotenuta

Emilio Tenuta, BS, MBA

Emilio Tenuta obejmuje stanowisko Senior Vice President (Starszy wiceprezes) ds. odpowiedzialności korporacyjnej w Ecolab. Odpowiada za łączenie strategii rynkowej firmy Ecolab z jej rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wprowadzane we współpracy z ponad 1,3 mln. klientów w ponad 170 krajach.

Emilio Tenuta
Senior Vice President (Starszy wiceprezes) ds. odpowiedzialności korporacyjnej, Ecolab

36 lat pracy Emilio Tenuty w Ecolab to 25 lat doświadczenia w zarządzaniu technologią i marketingiem w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży spożywczej, farmaceutycznej, mieszkalnictwie, ochronie zdrowia, hutnictwie i motoryzacji. W ostatnich jedenastu latach Tenuta kierował strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju Ecolab, która koncentrowała się na odpowiedzialności korporacyjnej, wewnętrznej promocji ekologii i pomaganiu klientom w bardziej zrównoważonym prowadzeniu działalności. Bierze czynny udział w rozwoju globalnych praktyk zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na zarządzanie zasobami wodnymi oraz ochronę klimatu. We współpracy z S&P Trucost — grupą doradczą złożoną z wielu interesariuszy — Tenuta kierował opracowaniem Water Risk Monetizera, pierwszego branżowego narzędzia do modelowania ryzyka związanego z wodą, oraz Smart Water Navigatora, darmowego narzędzia internetowego, które pomaga firmom poprawić system gospodarowania wodą oraz osiągnąć cele w zakresie redukcji zużycia wody. W ostatnich latach stał się liderem w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i zarządzania (ESG) oraz sprawozdawczości, współpracując z wieloma dużymi inwestorami. Współpracując z zespołami ds. relacji inwestorskich i C-suite Ecolab, Tenuta wzmocnił reputację Ecolab jako czołowej firmy ESG.

Tenuta angażuje się bezpośrednio w branżowe wdrażanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności korporacyjnej. Zasiada w zarządzie World Environment Center, globalnej i neutralnej organizacji non-profit, oraz w radzie kierowniczej Corporate Eco Forum. Jest także aktywnym członkiem kilku organizacji branżowych, w tym grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju American Hotel & Lodging Association. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Tenuta nawiązał ścisłą współpracę z ONZ Global Compact (UNGC) i wieloma organizacjami pozarządowymi w celu wspierania zarządzania ryzykiem związanym z wodą i energią w sektorze przemysłowym, w tym z World Wildlife Fund (WWF), Alliance for Water Stewardship (AWS), Water Mandate CEO ONZ, The Nature Conservancy i Światowym Forum Ekonomicznym (WEF).

Styl przywództwa Tenuty pobudza zespoły do działania, docenia różnorodność i inspiruje transformacyjne rozwiązania biznesowe. Zapewnia wiedzę i doświadczenie w zakresie długoterminowego planowania strategicznego i stanowczej jego realizacji w celu zmaksymalizowania wydajności oraz wyników, a także pasję do kształtowania specjalnych marek i strategii handlowych, aby zapewnić adekwatność, wspierać interesy klientów i wzmacniać kulturę.

Tenuta ma tytuł licencjata nauk ścisłych w dziedzinie chemii i biznesu Uniwersytetu Wisconsin-Eau Claire oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania Kellogg School of Management Uniwersytetu Northwestern.

Zobacz profil Emilio Tenuty na LinkedIn

Zachęcamy do posłuchania, jak Emilio omawia znaczenie wody w inwestowaniu w podcaście S&P Trucost ESG Insider.

 

Pokrewne perspektywy