emiliotenuta

Emilio Tenuta, BS, MBA

Emilio Tenuta jest Wiceprezesem ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab. Odpowiada za łączenie strategii rynkowej firmy Ecolab z jej rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wprowadzane we współpracy z ponad 1,3 mln. klientów w ponad 170 krajach.

Emilio Tenuta
Wiceprezes Ecolab ds. zrównoważonego rozwoju

30-letnia praca Emilio Tenuty w Ecolab to 25 lat doświadczenia w zarządzaniu technologią i marketingiem w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży spożywczej, farmaceutycznej, mieszkalnictwie, ochronie zdrowia, hutnictwie i motoryzacji. W ostatnich pięciu latach Tenuta kierował strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju, która koncentrowała się na odpowiedzialności korporacyjnej, wewnętrznej promocji ekologii i pomaganiu klientom w bardziej zrównoważonym prowadzeniu działalności. Bierze czynny udział w rozwoju globalnych praktyk zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie zasobami wodnymi. We współpracy z Trucost — grupą doradczą złożoną z wielu interesariuszy — Tenuta kierował opracowaniem Water Risk Monetizera, pierwszego branżowego narzędzia do modelowania ryzyka związanego z wodą.

Tenuta angażuje się bezpośrednio we wdrażanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zasiada w radzie doradczej ds. zrównoważonego rozwoju stowarzyszenia National Restaurant Association CONSERVE. Jest również aktywnym członkiem wielu organizacji branżowych, w tym Practice Greenhealth, Net Impact oraz grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju World Travel and Tourism Council. Aby lepiej zarządzać zasobami wodnymi i energetycznymi w przemyśle, w ostatnich czterech latach Tenuta nawiązał bliską współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, takimi jak World Wildlife Fund (WWF), Alliance for Water Stewardship (AWS), UN CEO Water Mandate, The Nature Conservancy oraz World Economic Forum (WEF).

Tenuta ma tytuł licencjata nauk ścisłych w dziedzinie chemii uniwersytetu Wisconsin-Eau Claire oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania uniwersytetu Northwestern University Kellogg School of Management.

Pokrewne perspektywy