Eksperci w dziedzinie wody

Ecolab zapewnia wiedzę specjalistyczną w zakresie przemysłowego wykorzystania wody. Nasz model innowacji i usług promuje najlepsze praktyki w wielu branżach przemysłu.

emiliotenuta2014
Emilio Tenuta, BS, MBA

Emilio Tenuta jest Wiceprezesem ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab. Odpowiada za łączenie strategii rynkowej firmy Ecolab z jej rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wprowadzane we współpracy z ponad 1,3 mln. klientów w ponad 170 krajach.

GeoffTownsend
Dr Geoff Townsend

Dr Geoff Townsend pełni w Ecolab funkcję Eksperta branżowego. Nakreśla kierunki strategiczne Ecolab w dziedzinie innowacji w zakresie wody i energii, ze szczególnym naciskiem na umożliwienie naszym klientom sprostania wyzwaniom związanym z niedoborem wody i ograniczeniami dotyczącymi jakości wody, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu finansowego i środowiskowego.

Meredith Englund
Meredith Englund

Meredith Englund jest wiceprezesem inicjatywy Water Partnerships w Ecolab Inc., gdzie współpracuje z innymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, koalicjami i innowatorami, by pomóc we wprowadzaniu skalowalnych działań korporacyjnych skupionych na globalnym kryzysie wodnym i jego związku ze zmianą klimatu.