LindaHoman2014

Linda Homan, RN, BSN, CIC

Linda skupia się na opracowywaniu rozwiązań kliniczno-edukacyjnych, stosowanych badaniach klinicznych i włączaniu najlepszych praktyk klinicznych we wszystkie rozwiązania oferowane branży opieki zdrowotnej.

Linda Homan, RN, BSN, CIC
Senior Manager, Usługi kliniczne

Linda jest osobą odpowiedzialną za stosowane badania kliniczne, opracowywanie rozwiązań kliniczno-edukacyjnych oraz wdrażanie najlepszych praktyk klinicznych we wszystkich ofertach skierowanych do opieki zdrowotnej. Pełni rolę łącznika z takimi amerykańskimi organizacjami profesjonalnej opieki zdrowotnej, jak Association for PeriOperative Registered Nurses (AORN), Society for Healthcare Epidemiologists of America (SHEA) oraz Association for Healthcare Environmental Services (AHE).

Linda jest dyplomowaną pielęgniarką, dysponuje certyfikatem w dziedzinie kontroli zakażeń i aktywnie działa w dziedzinie zapobiegania infekcjom od ponad 25 lat. Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w APIC. Była między innymi prezesem i wiceprezesem oddziału w Minnesocie oraz członkiem National APIC Research Foundation. Linda współtworzyła instrukcję zapobiegania rozprzestrzenianiu infekcji dla stanu Minnesota oraz dla AHE. Jest aktywną członkinią APIC, SHEA, AORN i AHE, a obecnie jest zasiada w radzie nadzorczej AHE, pełniąc funkcję łącznika z branżą.