Ellie Wishart

Ellie Wishart, licencjat (z wyróżnieniem), Real World Evidence Manager Europe, Ecolab

Ellie jest odpowiedzialna za Real World Evidence (RWE) w Europie. Od ponad 15 lat w Ecolab zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie profilaktyki zakażeń w placówkach ochrony zdrowia.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Ecolab w 2003 roku jako mikrobiolog, prowadząc konsultacje w zakresie zarządzania sterylnymi pomieszczeniami i dostarczając ekspertyzy w zakresie europejskich badań skuteczności normatywnej. Po rozwinięciu tej funkcji objęła stanowisko kierownicze w Scientific Affairs najpierw w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie podjęła się nowych zadań w Europie.

Ellie jest odpowiedzialna za tworzenie danych naukowych, RWE i praktyki kliniczne, które wspierają programy Ecolab. Działa na rzecz wzmocnienia edukacji oraz szerzenia praktycznej wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania zakażeniom.

Ellie pełni funkcję łącznika dla organizacji zawodowych z dziedziny ochrony zdrowia, takich jak International Federation of Infection Control (IFIC), Infection Prevention Society (IPS), Association for Perioperative Practice (AfPP) i Healthcare Infection Society (HIS), a także jest członkiem British HealthTech Industries (ABHI), grupy Patient Safety Working Group oraz forum Medical & Clinical Forum.

Ellie opublikowała prace poruszające różne tematy, takie jak odporność na środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, przedoperacyjna dezynfekcja skóry i czystość środowiska na sali operacyjnej.

Ellie ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku mikrobiologii na uczelni University College Dublin w Irlandii.