youkailu

Youkai Lu, PhD

Dr Youkai Lu obejmuje stanowisko Associate Director ds. Bezpieczeństwa Żywności Działu ds. Przemysłu Spożywczego Ecolab China. Kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, który przeprowadza oceny, szkolenia i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa żywności dla chińskiej branży spożywczej. Jest jednym z czołowych ekspertów Ecolab z zakresu bezpieczeństwa żywności w Chinach i zapewnia wiedzę z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności w Chinach, a także naukowy autorytet podczas kontaktu z branżowymi i naukowymi przedstawicielstwami w tym kraju.

Youkai Lu, PhD

Dr Youkai Lu obejmuje stanowisko Associate Director ds. Bezpieczeństwa Żywności Działu ds. Przemysłu Spożywczego Ecolab China. Kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, który przeprowadza oceny, szkolenia i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa żywności dla chińskiej branży spożywczej. Jest jednym z czołowych ekspertów Ecolab z zakresu bezpieczeństwa żywności w Chinach i zapewnia wiedzę z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności w Chinach, a także naukowy autorytet podczas kontaktu z branżowymi i naukowymi przedstawicielstwami w tym kraju.

Wcześniej dr Lu pracował dla urzędu miejskiego w wydziale zarządzania i inspekcji żywności jako ekspert techniczny. Był także głównym badaczem w lokalnym laboratorium badawczym bezpieczeństwa żywności w Chinach.

Dr Lu jest obecnie członkiem komitetu Wydziału ds. bezpieczeństwa i standardów technicznych żywności w chińskim Instytucie Technologii Żywności (CIFST). Poprzednio pełnił funkcję członka komitetu ds. bezpieczeństwa żywności chińskiego związku sieci sklepów i franczyz.

Dr Lu uzyskał licencjat z ogrodnictwa na Uniwersytecie Guangxi w Chinach, a także tytuł magistra oraz doktorat z technologii żywności na Uniwersytecie Stanowym Mississippi w Stanach Zjednoczonych.