Scott Burnett, PhD Ecolab Food Safety expert

Dr Scott Burnett

Jako dyrektor ds. bezpieczeństwa i jakości żywności w Globalnym oddziale spożywczym firmy Ecolab, Scott Burnett wraz z zespołem, są pomostem pomiędzy innowacjami i doskonaleniem jakości obsługi Ecolab, a dzisiejszymi potrzebami oraz przyszłymi trendami z sektora przetwórstwa spożywczego. Scott koncentruje się na współpracy wszystkich zainteresowanych stron w celu poprawy warunków sanitarnych, higieny oraz programów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności.

Dr Scott Burnett
Dyrektor ds. bezpieczeństwa i jakości żywności, Globalny oddział spożywczy

Jako dyrektor ds. bezpieczeństwa i jakości żywności w Globalnym oddziale spożywczym firmy Ecolab, Scott Burnett wraz z zespołem, są pomostem pomiędzy innowacjami i doskonaleniem jakości obsługi Ecolab, a dzisiejszymi potrzebami oraz przyszłymi trendami z sektora przetwórstwa spożywczego. Scott koncentruje się na współpracy wszystkich zainteresowanych stron w celu poprawy warunków sanitarnych, higieny oraz programów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności.

Poprzednio, Scott był dyrektorem Działu badań zespołu spożywczego Ecolab na Amerykę Łacińską. Przed dołączeniem do Ecolab, był Korporacyjnym kierownikiem ds. sanityzacji w Land O' Lakes oraz kierownikiem korporacyjnym ds. bezpieczeństwa żywności w MOM Brands (obecnie Post Consumer Brands), w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Służy on swoim doświadczeniem, ulepszając programy bezpieczeństwa i jakości żywności na poziomie korporacji i oddziału. Scott jest autorem lub współautorem 12 recenzowanych publikacji naukowych, wniósł 5 patentów oraz przeprowadzał prezentacje podczas różnych wydarzeń technologicznych. Należy do zespołu redakcyjnego „Food Protection” i „Food Protection Trends”, które wydawane są przez Międzynarodowy Związek na Rzecz Ochrony Żywności, którego jest członkiem.

Scott zrobił doktorat w Centrum Bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Georgia i dzierży tytuł licencjata z mikrobiologii oraz języka hiszpańskiego z Uniwersytetu Stanowego Montana.