John_Hanlin

John Hanlin, PhD

Dr Hanlin wspiera strategiczne inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia działów Healthcare, Water and Process Services oraz innych działów Ecolab. Jego wiedza w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności stanowi podstawę dla całego przedsiębiorstwa w zakresie zapobiegania zakażeniom i kontroli skażenia.

 


 

Większość jego pracy skupia się na walce z chorobą legionistów, grypą oraz wirusem MERS-CoV. Dr Hanlin ma stały kontakt z liderami z dziedziny ochrony zdrowia i bezpieczeństwa żywności spoza firmy. Nawiązał trwałą współpracę z agencjami rządowymi, partnerami akademickimi oraz branżowymi stowarzyszeniami handlowymi.

Przed dołączeniem do Ecolab w 2011 roku dr Hanlin spędził 25 lat w branży spożywczej, sprawując najważniejsze funkcje związane z bezpieczeństwem i jakością żywności zarówno w firmach produkcyjnych, jak i handlowych, wliczając w to Kellogg's, Supervalu and General Mills. Jest właścicielem patentów z zakresu systemów zachowania bezpieczeństwa żywności, a w 2009 r. Komisja rolnictwa amerykańskiej Izby Reprezentantów zaprosiła go jako eksperta, by mógł udzielić rekomendacji ustawodawcom, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w krajowym łańcuchu dostaw żywności.

Dr Hanlin posiada bogate doświadczenie jako członek komisji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Występował również podczas licznych spotkań naukowych w kraju oraz zagranicą. Opublikował także kilka opracowań naukowych i rozdziałów książek na temat bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Jego najnowsze publikacje skupiają się na zapobieganiu chorobie legionistów w środowisku ochrony zdrowia. Dr Hanlin jest członkiem Związku dla Pracowników w Kontroli Zakażeń i Epidemiologii, Instytutu Technologów Żywności oraz Międzynarodowego Związku ds. Ochrony Żywności.

Dr Hanlin uzyskał tytuł licencjata z biologii i mikrobiologii na Uniwersytecie w Edynburgu, tytuł magistra z administracji na Uniwersytecie Temple i doktorat z biologii i mikrobiologii na Uniwersytecie Syracuse.