elaineblack

Elaine Black, Ph.D.

Dyrektor działu bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego

Dr Elaine Black objęła stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w Ecolab. Dr Black jest mikrobiolożką i obecnie kieruje programem oraz inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym.   

 

Dr Elaine Black objęła stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w Ecolab. Dr Black jest mikrobiolożką i obecnie kieruje programem oraz inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym.

Wcześniej Dr Black pełniła funkcję dyrektorki ds. relacji z przedstawicielstwami w dziale Regulacji Prawnych w Ecolab, gdzie współpracowała z amerykańskim oddziałem Antimicrobial Division EPA i kierowała związkami zajmującymi się wymianą informacji na temat działań przeciwbakteryjnych. W 2020 r. współpracowała z Center for Biocides Chemistry, opracowując listę produktów do dezynfekcji przeciwko COVID-19, która stała się później podstawą listy N agencji EPA.

Dr Black dołączyła do Ecolab w 2010 r. jako główna mikrobiolożka zespołu Global Analytical and Microbiology, gdzie pracowała nad innowacyjnymi projektami, a później zarządzała zespołem Microbiology Technical Services, świadcząc niezbędne wsparcie pomiędzy zespołami terenowymi a klientami w kwestiach bezpieczeństwa żywności i mikrobiologii.

Przed dołączeniem do Ecolab dr Black przeprowadziła badanie habilitacyjne i prowadziła wykłady na Uniwersytecie Delaware oraz Uniwersytecie Minnesota, skupiając się na nowatorskich technologiach przetwarzania żywności i higienicznej produkcji oraz na bezpieczeństwie produktów mlecznych oraz żywności wysokobiałkowej. Jest inżynierem technologii żywności oraz doktorem nauk humanistycznych z mikrobiologii żywności na irlandzkim University College Cork.