Dr_Anna

Anna Starobin, MD

Dr Anna Starobin jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, badania środowiskowe, ocenę sprzętu, zapobieganie epidemiom i rekonwalescencję, regulacje prawne oraz rozwój produktów i badań na rzecz szybkiej obsługi firmy Ecolab i klientów detalicznych z branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie.


Anna jest certyfikowanym ekspertem bezpieczeństwa żywności i specjalizuje się w zapobieganiu chorobom i epidemiologii. Anna dołączyła do Ecolab w 1991 roku i zarządza grupą mikrobiologii od ponad 20 lat. Jej obowiązki obejmują bezpieczeństwo żywności, próby środowiskowe, ocenę sprzętu, zapobieganie epidemiom i rekonwalescencję po epidemiach, działania prawne, badania i rozwój produktów dla działu usług Ecolab oraz dla klientów zajmujących się handlem żywnością w Stanach Zjednoczonych i zagranicą.

Kariera Anny rozpoczęła się w stacji epidemiologicznej w Rosji, gdzie kontrolowała i wdrażała bezpieczeństwo żywności w placówkach mających kontakt z dziećmi i nastolatkami. Następnie pracowała w środowisku szpitalnym jako mikrobiolog kliniczny, skupiając się głównie na odporności na antybiotyki oraz zakażeniach szpitalnych.

Dr Starobin jest autorką kilku publikacji i patentów. Aktywnie angażuje się w pracę związaną z bezpieczeństwem żywności w branży spożywczej. Wykłada na temat bezpieczeństwa żywności, poruszając takie tematy, jak mycie i dezynfekcja, projekt sprzętu, pielęgnacja rąk, próby środowiskowe i zapobieganie epidemiom w Stanach Zjednoczonych i zagranicą.