1. Strona główna
  2. Doświadczenie i nowoczesne technologie
  3. Eksperci
  4. Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego
FoodSafetyimage

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego

Nasi eksperci z dziedziny bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego oferują wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową, aby chronić ludzi i firmy przed zagrożeniem ze strony patogenów.

Kontakt z naszym działem obsługi klienta

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, Polska

Dział obsługi klienta
Tel: +48 12 2616 140 | Faks: +48 12 2616 149 | Adres e-mail: dok.pl@ecolab.com

Proszę uzupełnić dane
Adres
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

sjohnbarcay
Dr John Barcay

Dr John Barcay prowadzi projekty z zakresu oceny i rozwoju dotyczące pestycydów dla działu Pest Eliminaton. Specjalizuje się w opracowywaniu dokładnych i skutecznych programów zintegrowanego zwalczania szkodników przy minimalnym użyciu pestycydów.

elaineblack
Dr Elaine Black

Dr Elaine Black jest Głównym Mikrobiologiem ds. globalnych usług analitycznych i mikrobiologicznych w firmie Ecolab. Zarządza Zespołem ds. technicznych usług mikrobiologicznych, zapewniając wsparcie i wiedzę z zakresu mikrobiologii klientom z branży spożywczej, przetwórstwa żywności, gastronomii, hotelarstwa i ochrony zdrowia.

John_Hanlin
Dr John Hanlin

Dr John Hanlin wspiera strategiczne inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia, usług wodociągowych, uzdatniania wody oraz innych działów firmy Ecolab. Jego wiedza w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności stanowi podstawę dla całego przedsiębiorstwa w zakresie zapobiegania zakażeniom i kontroli skażenia.

sima hussein, CP-FS

Sima is the Director of Food Safety and Customer Standards for the Food Retail Services division of Ecolab. She is a food safety professional, trained in food science, food safety and microbiology.

Leishmancorrectsize
Dr Oriana Leishman, MPH

Dr Oriana Leishman jest głównym mikrobiologiem Działu Ecolab Food & Beverage. Jest odpowiedzialna za opracowywanie nowych produktów i programów na rzecz promowania inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa żywności wśród naszych klientów z branży spożywczej i napojów.

TLheadshotJun2014
Dr Tatiana Lorca

Dr Tatiana Lorca zapewnia audyty, szkolenia, usługi doradcze i wsparcie naukowe w całym łańcuchu dostaw żywności, wspierając klientów firmy Ecolab i cały przemysł spożywczy.

youkailu
Dr Youkai Lu

Dr Youkai Lu jest Wicedyrektorem ds. Bezpieczeństwa Żywności Działu ds. Przemysłu Spożywczego Ecolab China. Kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, który przeprowadza oceny, szkolenia i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa żywności dla chińskiej branży spożywczej.

susan nie
Susan Nie, BS, MBA 

Susan Nie is the Food Safety Leader, in Ecolab's Greater China and Asia Pacific Regions. She provides technical expertise and consultation to internal and external customers on food safety issues, by identifying and tracking emerging food safety trends and new control strategies.

RuthPetran4411
Dr Ruth Petran

Dr Ruth Petran zapewnia specjalistyczną wiedzę i doradztwo klientom wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, identyfikując pojawiające się trendy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i nowe metody kontroli.

Mandy Sedlak, RS/REHS

Mandy jest managerem ds. Bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w oddziale Ecolab, EcoSure, odpowiedzialnym za kontakt z Ministerstwem Zdrowia, reakcję na zatrucia pokarmowe, interpretację przepisów związanych z żywnością i zapewnienie edukacji oraz rekomendacji, by pomóc klientom we wdrożeniu najlepszych praktyk i ograniczeniu ryzyka w codziennym prowadzeniu działalności.

Dr_Anna
Anna Starobin, CPFS, MD
Dr Anna Starobin jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, badania środowiskowe, ocenę sprzętu, zapobieganie epidemiom i rekonwalescencję, regulacje prawne oraz rozwój produktów i badań na rzecz szybkiej obsługi firmy Ecolab i klientów detalicznych z branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie.