Freshly washed vegetables in a colander.

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego

Nasi eksperci z dziedziny bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego oferują wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową, aby chronić ludzi i firmy przed zagrożeniem ze strony patogenów.

 

 

elaineblack
Elaine Black, PhD

Dr Elaine Black objęła stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w Ecolab. Dr Black jest mikrobiolożką i obecnie kieruje programem oraz inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym.   

John_Hanlin
John Hanlin, PhD

Dr John Hanlin wspiera strategiczne inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia, usług wodociągowych, uzdatniania wody oraz innych działów firmy Ecolab. Jego wiedza w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności stanowi podstawę dla całego przedsiębiorstwa w zakresie zapobiegania zakażeniom i kontroli skażenia.

Sima Hussein CP-FS (Ekspertka ds. bezpieczeństwa żywności)
Sima jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa żywności i standardów konsumenckich w dziale Food Retail Services w Ecolab. Jest ekspertką w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i specjalizuje się w technologii żywności, bezpieczeństwie żywności i mikrobiologii.
Leishmancorrectsize
Oriana Leishman, MPH, PhD

Dr Oriana Leishman obejmuje stanowisko Lead Microbiolgist działu Ecolab Food & Beverage. Jest odpowiedzialna za opracowywanie nowych produktów i programów na rzecz promowania inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa żywności wśród naszych klientów z branży spożywczej i napojów.

youkailu
Youkai Lu, PhD

Dr Youkai Lu obejmuje stanowisko Associate Director ds. Bezpieczeństwa Żywności Działu ds. Przemysłu Spożywczego Ecolab China. Kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, który przeprowadza oceny, szkolenia i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa żywności dla chińskiej branży spożywczej.

Susan Nie Ecolab Food Safety Expert
Susan Nie, BS, MBA

Susan Nie jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w regionie Chin oraz Azji i Pacyfiku Ecolab. Zapewnia specjalistyczną wiedzę techniczną i doradztwo klientom wewnętrznym i zewnętrznym w kwestiach bezpieczeństwa żywności, identyfikując i śledząc pojawiające się trendy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz nowe strategie kontroli.

Lisa Robinson
Lisa Robinson

Wiceprezes ds. globalnego bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego
Lisa kieruje globalną siecią dostosowanych regionalnie zasobów dotyczących bezpieczeństwa żywności i jest odpowiedzialna za funkcjonowanie strategii bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia publicznego Ecolab. 

Mandy Sedlak, RS/REHS

Mandy jest Managerem ds. Bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w oddziale Ecolab, EcoSure, odpowiedzialnym za kontakt z Ministerstwem Zdrowia, reakcję na zatrucia pokarmowe, interpretację przepisów związanych z żywnością i zapewnienie edukacji oraz rekomendacji, by pomóc klientom we wdrożeniu najlepszych praktyk i ograniczeniu ryzyka w codziennym prowadzeniu działalności.

Dr_Anna
Anna Starobin, CPFS, MD
Dr Anna Starobin jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, badania środowiskowe, ocenę sprzętu, zapobieganie epidemiom i rekonwalescencję, regulacje prawne oraz rozwój produktów i badań na rzecz szybkiej obsługi firmy Ecolab i klientów detalicznych z branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie.