1. Strona główna
  2. Doświadczenie i nowoczesne technologie
  3. Eksperci
  4. Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego
FoodSafetyimage

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego

Nasi eksperci z dziedziny bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego oferują wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową, aby chronić ludzi i firmy przed zagrożeniem ze strony patogenów.
sjohnbarcay
John Barcay, PhD

Dr John Barcay prowadzi projekty z zakresu oceny i rozwoju dotyczące pestycydów dla działu Pest Eliminaton. Specjalizuje się w opracowywaniu dokładnych i skutecznych programów zintegrowanego zwalczania szkodników przy minimalnym użyciu pestycydów.

elaineblack
Elaine Black, PhD

Dr Elaine Black obejmuje stanowisko Lead Microbiolgist ds. globalnych usług analitycznych i mikrobiologicznych w firmie Ecolab. Zarządza Zespołem ds. technicznych usług mikrobiologicznych, zapewniając wsparcie i wiedzę z zakresu mikrobiologii klientom z branży spożywczej, przetwórstwa żywności, gastronomii, hotelarstwa i ochrony zdrowia.

John_Hanlin
John Hanlin, PhD

Dr John Hanlin wspiera strategiczne inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia, usług wodociągowych, uzdatniania wody oraz innych działów firmy Ecolab. Jego wiedza w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności stanowi podstawę dla całego przedsiębiorstwa w zakresie zapobiegania zakażeniom i kontroli skażenia.

sima hussein, CP-FS

Sima jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa żywności i standardów konsumenckich w dziale Food Retail Services w Ecolab. Jest ekspertką w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i specjalizuje się w technologii żywności, bezpieczeństwie żywności i mikrobiologii.

Leishmancorrectsize
Oriana Leishman, MPH, PhD

Dr Oriana Leishman obejmuje stanowisko Lead Microbiolgist działu Ecolab Food & Beverage. Jest odpowiedzialna za opracowywanie nowych produktów i programów na rzecz promowania inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa żywności wśród naszych klientów z branży spożywczej i napojów.

TLheadshotJun2014
Tatiana Lorca, PhD

Dr Tatiana Lorca zapewnia audyty, szkolenia, usługi doradcze i wsparcie naukowe w całym łańcuchu dostaw żywności, wspierając klientów firmy Ecolab i cały przemysł spożywczy.

youkailu
Youkai Lu, PhD

Dr Youkai Lu obejmuje stanowisko Associate Director ds. Bezpieczeństwa Żywności Działu ds. Przemysłu Spożywczego Ecolab China. Kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, który przeprowadza oceny, szkolenia i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa żywności dla chińskiej branży spożywczej.

susan nie
Susan Nie, BS, MBA 

Susan Nie jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w regionie Chin oraz Azji i Pacyfiku Ecolab. Zapewnia specjalistyczną wiedzę techniczną i doradztwo klientom wewnętrznym i zewnętrznym w kwestiach bezpieczeństwa żywności, identyfikując i śledząc pojawiające się trendy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz nowe strategie kontroli.

Ruth Petran, Ecolab Food Safety Expert
Ruth Petran, PhD

Dr Ruth Petran zapewnia specjalistyczną wiedzę i doradztwo klientom wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, identyfikując pojawiające się trendy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i nowe metody kontroli.

Mandy Sedlak, RS/REHS

Mandy jest Managerem ds. Bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego w oddziale Ecolab, EcoSure, odpowiedzialnym za kontakt z Ministerstwem Zdrowia, reakcję na zatrucia pokarmowe, interpretację przepisów związanych z żywnością i zapewnienie edukacji oraz rekomendacji, by pomóc klientom we wdrożeniu najlepszych praktyk i ograniczeniu ryzyka w codziennym prowadzeniu działalności.

Dr_Anna
Anna Starobin, CPFS, MD
Dr Anna Starobin jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, badania środowiskowe, ocenę sprzętu, zapobieganie epidemiom i rekonwalescencję, regulacje prawne oraz rozwój produktów i badań na rzecz szybkiej obsługi firmy Ecolab i klientów detalicznych z branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie.