Water Resilience Coalition image
Współpraca na rzecz ochrony światowych zasobów wody

Dla uczczenia Światowego Dnia Wody, firma Ecolab ogłosiła swój udział w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywnie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz amibitne, wymierne zobowiązania.

Firmy członkowskie zobowiązują się do działania na rzecz ochrony wód i współpracy mającej na celu realizację celów skoncentrowanych na:

  • działaniach mających pozytywny wpływ na stan wód;
  • stworzeniu łańcuchów wartości zdolnych do adaptacji w kwestii wody;
  • szerzeniu świadomości o niedoborze wody poprzez działania publiczne i korporacyjne.

Nasza wizja czystej wody

Woda ma kluczowe znaczenie w naszym świecie

Woda jest niezbędna w życiu codziennym zarówno dla ludzi, jak i przemysłu. Jest potrzebna do produkcji towarów, mycia zakładów oraz przygotowywania i ochrony żywności. Świat musi każdego dnia stawać czoła wyzwaniom związanym z wodą, od jej niedoborów po zmianę warunków pogodowych. Zmiana klimatu powoduje nasilenie tych problemów.

Pomagamy partnerom w działaniach związanych z wodą

Na całym świecie, w każdej branży, firmy ustalają ambitne cele związane z oszczędzaniem wody. Ecolab pomaga swoim partnerom w osiąganiu wyznaczonych celów poprzez innowacyjne technologie i środki chemiczne, dane i monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz porady ekspertów. Poprzez ograniczenie zużycia, ponowne użycie i uzdatnianie wody nasi partnerzy biznesowi ograniczają swój wpływ na środowisko, zwiększają efektywność operacyjną, a także ograniczają zużycie energii elektrycznej i koszty.

Zarządzanie wodą z myślą o przyszłości

Inteligentna gospodarka wodna pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firm i społeczności. Ogranicza zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Pomaga firmom zapewnić zrównoważony rozwój i pozytywnie wpływa na rozwój społeczności. Jeśli chcemy stworzyć lepszy świat, musimy zacząć od wody.

 

Jak osiągamy postępy

Aktywnie dążymy do poprawy metod wykorzystania zasobów czystej wody w ramach własnej działalności oraz w zakresie eksploatowanych działów wodnych. Przykłady naszych działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi obejmują:
WRMdotcomfeature
Water Risk Monetizer

Opracowany przez Ecolab i Trucost Water Risk Monetizer dostarcza wartościowych informacji, które pomagają przedsiębiorstwom poznać ryzyko związane z wodą i określać je ilościowo w kategoriach finansowych.

Smart Water Navigator logo water conservation goals
Smart Water Navigator

Wiele przedsiębiorstw pragnie ograniczyć zużycie wody, ale większość z nich nie wie, jak tego dokonać. Ecolab Smart Water Navigator to praktyczne narzędzie internetowe, które pozwala rozwiązać ten problem w każdym zakładzie.

Taicang_Images_AerialLandscape.tif
Zarządzanie zasobami wodnymi w naszych obiektach

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszym członkostwie i certyfikacji Alliance for Water Stewardship.

Water Resilience Coalition image
Koalicja na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition)

Firma Ecolab jest jednym z założycieli nowej Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition) i wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz innymi wiodącymi firmami podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów związanych ze światowymi zasobami wodnymi.

 

Jak możemy działać wspólnie

Znaczące partnerstwa

Rozwiązania i spostrzeżenia umożliwiające uzyskanie zrównoważonych rezultatów.

2018 Corporate Sustainability Report ADM facility external image
Pomoc ADM w zaoszczędzeniu 2,3 mld galonów wody

Współpraca z Ecolab pozwoliła firmie ADM na obniżenie kosztów operacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych, takich jak woda i energia.

Ford and Nalco Water
Ford: Na drodze do większych oszczędności wody dzięki inteligentnej technologii

Aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć zużycie wody w fabryce w Chicago, firma Ford podjęła współpracę z Nalco Water.

2018 Corporate Sustainability Report Hilton hotel image
Pomoc Hilton w ograniczeniu jego wpływu na środowisko

Ecolab współpracuje z placówkami firmy Hilton na całym świecie na wielu różnych płaszczyznach, by zapewnić trwałe oszczędności, poprawiać wydajność i zapewniać satysfakcję odwiedzających.

Wykorzystanie naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie czystej wody

eROIpng01
WARTOŚĆ WYKŁADNICZA

Nasze rozwiązania pomagają klientom osiągać ambitne cele biznesowe i środowiskowe. Trwała zmiana następuje szybciej, gdy korzyści ekonomiczne środowiskowe nakładają się.

Water University by Nalco Water, logo
Water university

Firma Nalco Water stworzyła kompleksowy program obejmujący szereg zasobów edukacyjnych, w tym e-learning i praktyczne szkolenia dla operatorów w nowym, zaawansowanym technologicznie środowisku nauczania w naszym kampusie w Naperville.

Emilio Tentuta, VP corporate sustainability, water resource expert
Eksperci w dziedzinie wody

Nasi eksperci docierają do klientów z całego świata, pomagając opracowywać rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo i sukces całej naszej działalności.

Materiały wideo o technologii czystej wody

Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo przedstawiających zaangażowanie Ecolab w zapewnianie dostępu do czystej wody.

Czysta woda dla przyszłych pokoleń

John Holden z ogólnokrajowej platformy telewizyjnej Discovery Channel z programu „Earth” odwiedza Naperville w Illinois, aby sprawdzić, w jaki sposób Nalco Water wspomaga firmy w oszczędzaniu wody w celu ratowania naszej planety.

Wartości Ecolab w praktyce

Materiały szkolne dla większości uczniów obejmują plecak, ołówki i zeszyty. W szkole w Cebu na Filipinach każdy uczeń powinien przynosić do szkoły galon wody — każdego dnia. Jimmy Espos, inżynier Nalco Water, uważał, że dostęp do wody nie powinien być czymś, o co uczniowie powinni się martwić. Dlatego znalazł rozwiązanie.

Cele w zakresie oszczędzania wody

Zobowiązanie Ecolab do oszczędzania czystej wody obejmuje wyznaczenie ambitnych celów.

Water Footprint
Zmniejszanie naszego zużycia wody

Dążymy do zmniejszenia zużycia wody we własnych procesach produkcyjnych. Oszczędziliśmy w naszych placówkach miliony litrów wody, wdrażając innowacyjny program, którego celem jest oszczędzanie wody, energii i ścieków przy jednoczesnej poprawie trwałości sprzętu.

Technologie i rozwiązania w zakresie czystej wody

Zapraszamy do poznania sposobu, w jaki firma Ecolab wykorzystuje technologie w zakresie czystej wody do pomocy klientom w oszczędzaniu wody, zwiększeniu wydajności operacyjnej, ograniczeniu kosztów operacyjnych, obniżeniu wpływu na środowisko i ochronie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz przedłużenia cyklu życia sprzętu. 

Our search returned no results.