1. Strona główna
  2. O nas
  3. Dostawcy
  4. Regulamin w sprawie minerałów z miejsc konfliktu
Minerały konfliktowe

POLITYKA DOTYCZĄCA MINERAŁÓW Z REGIONÓW OBJĘTYCH KONFLIKTEM

Ecolab troszczy się o dobrobyt ludzi i społeczności. Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i etyczny, szanujemy prawa człowieka, przestrzegamy przepisów prawa i rygorystycznego Kodeksu postępowania.

Oświadczenie dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktem

Ecolab popiera wysiłki organizacji praw człowieka zmierzające do zaniechania przemocy i okrucieństwa w Afryce Środkowej (Demokratyczna Republika Konga i dziewięć sąsiednich państw: Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Zambia, Angola Tanzania, Burundi, Rwanda i Uganda).

Powszechnie wiadomo, że głównym motorem tej przemocy jest naturalna obfitość minerałów, cyny, wolframu, tantalu i złota, obecnie określanych jako „minerały z regionów objętych konfliktem”. Grupy zbrojne walczą o kontrolę nad kopalniami w tym regionie i wykorzystują pracę przymusową do wydobywania i sprzedaży minerałów, z czego z kolei finansowany jest trwający konflikt.

W sierpniu 2012 Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła ostateczną zasadę dotyczącą pozyskiwania minerałów z regionów objętych konfliktem, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o reformie Wall Street i ochronie konsumentów Dodda-Franka, art. 1502. Zgodnie z tą zasadą spółki notowane na giełdzie muszą corocznie zgłaszać do SEC obecność „minerałów z regionów objętych konfliktem” pochodzących z Afryki Środkowej zarówno w wytwarzanych przez nich produktach, jak i w kontraktach na produkcję lub w procesie produkcyjnym.

Ecolab przygotuje niezbędną dokumentację zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach. W celu zapewnienia zgodności z tym rozporządzeniem rozpoczęliśmy proces, który spełnia założenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obejmuje to ustanowienie wymogów zgodności dla naszych bezpośrednich dostawców w zakresie minerałów z regionów objętych konfliktem, wdrażanie kontroli i sprawozdawczości, podejmowanie odpowiednich działań w zakresie pozyskiwania zasobów i dostarczanie naszym klientom danych niezbędnych do ułatwienia ich raportowania SEC.

Ecolab dostosuje swoje działania do praktyk stosowanych przez partnerów z branży - w tym Koalicję Obywatelską Przemysłu Elektronicznego (EICC) i Globalną Inicjatywę na rzecz Ekorozwoju (GeSI) - aby umożliwić firmom pozyskiwanie minerałów niepochodzących z regionów objętych konfliktem.

W ramach polityki Ecolab dotyczącej minerałów z regionów objętych konfliktem dostawcy powinni dostarczać Ecolab surowce, których „nie dotyczy konflikt w DRK”. DRK obejmuje kraje Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Sudanu Południowego, Zambii, Angoli, Tanzanii, Burundi, Rwandy i Ugandy.

Od dostawców oczekuje się przyjęcia zasad i systemów zarządzania w odniesieniu do minerałów z regionów ogarniętych konfliktem oraz wymagania od swoich dostawców przyjęcia podobnych zasad i systemów. Ecolab oczekuje od dostawców ustanowienia własnego programu należytej staranności w celu zapewnienia łańcucha dostaw bez minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktem.

W przypadku gdy Ecolab stwierdzi, że wysiłki dostawcy w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Polityką są niewystarczające, a dostawca nie współpracuje przy opracowywaniu i wdrażaniu racjonalnych kroków naprawczych, Ecolab zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, włącznie z odstąpieniem od zakupu od dostawcy.

Zgodnie z definicją produktów „wolnych od konfliktu w DRK”, produkty dostarczane Ecolab:

1. Nie zawierają tantalu, cyny, wolframu ani złota (3TG) jako elementów niezbędnych do ich produkcji lub funkcjonalności, lub

2. Jeżeli produkty dostarczane Ecolab zawierają te minerały, minerały muszą pochodzić spoza DRK, pochodzić ze złomu lub z recyklingu lub być dostarczane z hut zatwierdzonych przez niezależny podmiot sektora prywatnego jako huty, które nie używają surowców z obszarów objętych konfliktem. Certyfikowane huty bezkonfliktowe pracują zgodnie z protokołem EICC (ang. Electronic Industry Citizenship Coalition) dotyczącym bezkonfliktowego wytapiania (CFS) i są na liście hut zgodnych z CFS. Protokół CFS służy do audytu hut na całym świecie; wykaz certyfikowanych hut i rafinerii znajduje się na stronie www.conflictfreesmelter.org.

Ecolab przeprowadzi ankietę wśród swoich bezpośrednich dostawców w ramach programu dochowania należytej staranności dotyczącego minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Oczekuje się, że dostawcy udzielą odpowiedzi na pytania terminowo i wyczerpująco, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami.

Kontakt z Ecolab Supply Chain

Siedziba główna spółki, 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233 | Tel.: +1-800-352-5326 | E-mail: Supplier.Diversity@ecolab.com

Siedziba EMEA, Richtistr. 7, 8304 Wallisellen, Szwajcaria | Tel.: +41 44 877 2000

2 International Business Park, #02-20 The Strategy Tower 2, Singapur 609930 | Tel.: +65 6505 6868

Av UN 17,891, 6th Floor, Santo Amaro, Sao Paulo-SP, Brazylia | Tel.: +55-11-5644-6500