DanSchmechel_re_2013

Daniel J. Schmechel

Dan Schmechel jest dyrektorem finansowym Ecolab Inc.

 

 

 

Dan Schmechel jest dyrektorem finansowym firmy Ecolab Inc., która jest globalnym liderem w zakresie rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne. 

Wcześniej Schmechel był starszym wiceprezesem działu Services and Systems oraz pełniącym obowiązki dyrektora Ecolab Global Supply Chain, starszym wiceprezesem i dyrektorem ds. transformacji w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, starszym wiceprezesem i audytorem, a także wiceprezesem i skarbnikiem. Schmechel dołączył do Ecolab w 1995 roku jako asystent skarbnika.  

Przed dołączeniem do Ecolab Schmechel zajmował różne stanowiska związane z finansami w firmie Exxon Corporation. Swoją karierę rozpoczął jako geolog naftowy w Amoco Production Company. 

Schmechel jest członkiem zarządu orkiestry kameralnej St. Paul Chamber Orchestra. Wcześniej był przewodniczącym Dale Warland Singers, profesjonalnej grupy chóralnej z St. Paul w Minnesocie, a także przewodniczącym Projektu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych; dostarczał zasoby i usługi menedżerskie dla organizacji non-profit w Minnesocie. Schmechel był również przewodniczącym Rady Konferencyjnej Skarbników Korporacyjnych.

Schmechel uzyskał stopień licencjata na Uniwersytecie Yale i stopień magistra zarządzania w Tuck School of Business w Dartmouth College.