1. Strona główna
  2. O nas
  3. Obsługiwane branże
  4. Budynki, obiekty i centra danych
  5. Centra danych
Businessman inside a server room at a data center.

Centra danych

Centra danych na całym świecie ufają Nalco Water w kwestii krytycznych strategii gospodarki wodnej i programów, które promują nieprzerwaną pracę i cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Od wyboru obiektu poprzez codzienne działania, oferujemy rozwiązania, usługi i programy, które pomagają centrum danym w zaspokojeniu obecnych potrzeb i lepszym pozycjonowaniu w przyszłości.

Woda w centrum danych: fakty i liczby

light, manufacturing, data centers, high tech
68,7 galona
(260 litrów)
Ilość wody wykorzystywana do obejrzenia jednego sezonu ulubionego serialu na raz.
Young girl drinking a glass of water, which demonstrates our drinking water needs.
174 miliardy galonów
(658 miliardów litrów)
Całkowite zużycie wody przez centra danych w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku – równowartość rocznego zapotrzebowania na wodę pitną ponad 601 milionów osób.
Graph overlaid on woman sitting with a laptop and pad, showing world data growth.
50X
Liczba razy, o jaką wzrośnie ilość danych w kolejnej dekadzie.
Binary code overlaid on water waves.
1,8 m3/godz.
Ilość wody potrzebna do schłodzenia szafy serwerowej o poborze mocy 8 kW

Prawdziwe historie sukcesu

Pomagamy centrom danych w podniesieniu poziomu zrównoważonego rozwoju, zmaksymalizowaniu czasu nieprzerwanego działania oraz w oszczędzaniu wody na każdym etapie cyklu życia obiektu. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach, strategiach i programach dla centrów danych:

Two women working on solutions at a data center.
Optymalizowanie bezpiecznej wody w centrach danych SAP

SAP minimalizuje ryzyko i unika nieprzewidzianych wydatków w swoich centrach danych na całym świecie.

Arid landscape showing need for potable water use reduction.
Ograniczenie zużycia wody pitnej przez Microsoft

Centra danych Microsoft ograniczają zużycie wody pitnej o 220,7 miliona litrów rocznie.

Waterfall and pool of water.
Pomoc centrom danych w osiągnięciu celu związanego z ograniczeniem zużycia wody

Centrum danych ogranicza roczne zużycie wody o 11 milionów litrów.

Cooling tower and water management at a large data center
Zarządzanie wodą chłodzącą

Optymalizacja krytycznych zasobów chłodzących centra danych w celu zmaksymalizowania dostępności operacyjnej i zminimalizowania śladu węglowego.

Infinity symbol made out of water
Zarządzanie cyklem życia

Rozwiązywanie kompleksowych problemów związanych z gospodarką wodną w centrach danych — od wyboru miejsca po projekt i uzdatnianie. 

Gloved hand cleaning a data center with an Ecolab towel.
Kluczowe rozwiązania w zakresie higieny

Dostosowanie programu centrum danych w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska dla pracowników i klientów. 

Nieustannie wprowadzamy innowacje, by pomóc w osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w całym przedsiębiorstwie

Water Risk Monetizer logo with Ecolab Microsoft Trucost names
Water Risk Monetizer

Pomaganie firmom w zrozumieniu ryzyka związanego z wodą.

Smart Water Navigator
Smart Water Navigator

Pomaganie markom w osiąganiu celów w zakresie zmniejszenia zużycia wody.

Water flowing from a pipe
Water Flow Intelligence

Prezentowanie możliwości oszczędzania wody poprzez wgląd do danych w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia oparte na danych.

Powiązane programy dla centrów danych

No Events found

Powiązane rozwiązania dla centrów danych

No Events found